Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa- polega na pomocy w poszukiwaniu rozwiązań, w grupie osób, które spotykają się systematycznie. Grupę prowadzi najczęściej dwóch terapeutów mających doświadczenie w tego rodzaju psychoterapii. Terapia grupowa polecana jest osobom, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, są nieśmiałe, trudno też odnajdują się w sytuacjach społecznych, borykają się z niskim poczuciem swojej wartości co powoduje lęk: jak odbierają mnie i przeżywają inni ludzie, jak mnie widzą (fobia społeczna).

Terapia grupowa jest także korzystna dla osób, które:

A

chciałyby przyjrzeć się wzorcom relacji z ważnymi osobami z dzieciństwa i zobaczyć jak te mechanizmy działają i wpływają na bieżące relacje z innymi.

A

znależć sposoby na rozwiązywanie konfliktów, lepszą komunikację i asertywność,

A

rozwinąć umiejętności społeczne,

A

poznać mechanizmy funkcjonowania: myślenia, zachowania, odczuwania,

A

uzyskać poczucie wpływu na swoje życie i nadać mu znaczenie,

A

poznać przyczyny lęku związanego z byciem w grupie i jaki to ma wpływ na zdobywanie pozycji i osiągnięć.

Grupa wsparcia- forma wsparcia psychospołecznego, w której uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami. Osoby w grupie łączy na ogół wspólny, obciążający problem. Mogą jednak istnieć także grupy wsparcia rodziców i ich lepszego funkcjonowania. Grupy mają charakter otwarty jak i zamknięty. Pomoc przyjmuje formę dostarczania informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacja doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach.
Trening interpersonalny- jest to swoiste i intensywne doświadczenie grupowe, między uczestnikami. Osoby będące w grupie wchodzą ze sobą w bezpośrednie relacje co pozwala zbadać i poznać sposoby reagowania na innych ludzi i zobaczyć jak inni reagują na nią. Pozwala to dotrzeć do głębszych pokładów własnej świadomości i myśli. Następuje proces większego rozumienia siebie i innych oraz wpływu i udziału w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Zapisy odbywają się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00, pod numerami

511 566 952 oraz 506 472 364

Prowadzący:

Agnieszka Rybicka-Bulska